Skansedammen i Bergen

Skansedammen , bunn i baseng  Veidekke  2015

STØPING
1800